Kamerstuk 33402-44

Amendement van het lid Omtzigt over het mogelijk maken van het oprichten van een steunstichting SBBI

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 19 november 2012
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-44.html
ID: 33402-44

31,3 %
68,7 %

50PLUS

SP

PvdD

PVV

VVD

D66

CDA

CU

PvdA

GL

SGP


Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 19 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel VIIf wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIII

Aan artikel 5d, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een steunstichting SBBI kan worden opgericht ten behoeve van elke sociaal belang behartigende instelling.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk dat een steunstichting SBBI kan worden opgericht ten behoeve van elke SBBI. De huidige beperking in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 dat de SBBI lid is van een landelijke, representatieve koepel op het gebied van sport of muziek verliest in dat geval haar betekenis en kan dan ook vervallen.

Aangezien het aantal steunstichtingen fors lager is dan verwacht (twee tot zover) is er op de begrote post nog ruimte.

Omtzigt