Kamerstuk 33402-42

Motie Omtzigt over de voornemens die zzp'ers raken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-42.html
ID: 33402-42

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelezen het regeerakkoord en de motie-Zijlstra/Samsom;

constaterende dat er onduidelijkheid is over de gevolgen van het regeerakkoord voor zzp'ers, bijvoorbeeld op het gebied van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering en de invoering van de winstbox;

constaterende dat de regering ook geen enkele berekening over deze groep aan de Kamer deed toekomen;

verzoekt de regering, voor de behandeling van de begroting van Economische Zaken precies aan te geven welke voornemens zij heeft die zzp'ers raken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt