Kamerstuk 33402-41

Motie Omtzigt over de belastingheffing op multinationals

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-41.html
ID: 33402-41

37,3 %
62,7 %

CU

SP

D66

CDA

GL

PvdD

SGP

50PLUS

PVV

PvdA

VVD


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een forse discussie bestaat over de wijze waarop multinationals in Europa hun effectieve belastingdruk weten te drukken door winst en royalties op een fiscaal sluwe wijze te verdelen;

verzoekt de regering, voor 1 april 2013 een visie naar de Kamer te sturen over de huidige belastingheffing op multinationals in Nederland en de EU en de gewenste belastingheffing op multinationals in Nederland en in de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt