Kamerstuk 33402-34

Motie Klaver over het stimuleren van woningisolatie via de fiscaliteit

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-34.html
ID: 33402-34

34,0 %
66,0 %

PvdA

VVD

SP

50PLUS

GL

CU

D66

PVV

PvdD

SGP

CDA


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat woningisolatie bijdraagt aan energiebesparing, een lagere energierekening voor burgers en werkgelegenheid in de bouw;

overwegende dat de fiscaliteit mogelijkheden biedt om betere isolatie van de particuliere woningvoorraad te stimuleren;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om woningisolatie te stimuleren via de fiscaliteit, bijvoorbeeld door de kosten van woningisolatie fiscaal aftrekbaar te maken en in het onderzoek tevens de effecten op het milieu en de energierekening te betrekken;

verzoekt de regering voorts, de Kamer de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 1 maart 2013 toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver