Kamerstuk 33400-A-85

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 8 april 2013
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-85.html
ID: 33400-A-85

16,7 %
83,3 %

PvdA

PVV

PvdD

GL

SP

CDA

50PLUS

VVD

CU

D66

SGP


Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij elk MIRT-project standaard budget beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één serieus burgeralternatief zodat het volwaardig meegenomen kan worden in de besluitvorming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven