Kamerstuk 33400-A-21

Amendement van de leden Dik-Faber en Hachchi betreffende dekking voor amendement 33400-J nr. 5 over het terugdraaien van bezuinigingen op waterveiligheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Gepubliceerd: 10 december 2012
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Wassila Hachchi (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-A-21.html
ID: 33400-A-21

28,7 %
71,3 %

SGP

VVD

PvdD

CU

CDA

50PLUS

PVV

GL

PvdA

SP

D66


Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN HACHCHI

Ontvangen 10 december 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met € 28 305 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 28 305 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement voorziet, in samenhang met amendement 33 400-XII nr. 51, in dekking voor amendement 33 400-J nr. 5, waarin in 2013 een verplichting voor 2014 wordt aangegaan. Deze verplichting voor 2014 ziet op het terugdraaien van een bezuiniging op waterveiligheid. Gekozen is het verplichtingenbedrag op het grootste onderdeel van het Infrastructuurfonds te verlagen; artikel 12 Hoofdwegennet.

Dik-Faber Hachchi