Gepubliceerd: 26 mei 2016
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33354-11.html
ID: 33354-11

6,7 %
93,3 %

Van Vliet

GrBvK

Klein

CDA

SP

GL

PvdD

D66

GrKÖ

VVD

SGP

CU

Houwers

PvdA

50PLUS

PVV


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 26 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de mogelijkheid van experimenten aangaande elektronisch stemmen én het gebruik van een nieuw stembiljet momenteel worden overwogen;

overwegende dat momenteel nog veel onduidelijk is over de technische realisering van elektronisch stemmen en stemmen tellen;

overwegende dat beide voorgenomen experimenten tevens betekenen dat een beperkte groep kiesgerechtigden bij de uitoefening van hun actief kiesrecht onvrijwillig als proefkonijnen wordt ingezet;

overwegende dat dit onwenselijk is;

verzoekt de regering om, in overleg met de VNG proefopstellingen te ontwikkelen die vervolgens bij toekomstige verkiezingen in daarvoor overeengekomen gemeenten naast de reguliere stemhokjes worden geplaatst, zodat kiesgerechtigden aldaar op vrijwillige basis hun stem op zowel reguliere wijze alsmede binnen een proefopstelling kunnen uitbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein