Gepubliceerd: 29 augustus 2012
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33354-1.html
ID: 33354-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 augustus 2012

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren die stemmen via het internet voor kiezers buiten Nederland alsmede het uitbrengen van een stem anders dan doormiddel van een stembiljet, mogelijk maken.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Taverne