Gepubliceerd: 6 april 2017
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33349-4.html
ID: 33349-4

Nr. 4 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 6 april 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012–2013, intrek.

Dit doe ik natuurlijk in goed overleg met mevrouw Van den Hul, die binnen haar fractie inmiddels de portefeuille van mevrouw Jadnanansing bekleedt.

Jasper van Dijk