Kamerstuk 33328-6

Brief van het lid Voortman inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Schouw

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 december 2013
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-6.html
ID: 33328-6

Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Hierbij deel ik u mede dat de verdediging van bovengenoemd initiatief-wetsvoorstel mede gevoerd zal worden door het lid Schouw.

Voortman