Kamerstuk 33328-4

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 3 december 2012
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-4.html
ID: 33328-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 22 november 2012 ,

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van mevrouw Peters uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Voortman