Kamerstuk 33328-19

Brief van het lid Voortman inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-19.html
ID: 33328-19

Nr. 19 BRIEF VAN HET LID VOORTMAN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2015

Hierbij deel ik u mede dat het lid Van Weyenberg de verdediging van dit initiatiefvoorstel als tweede initiatiefnemer zal overnemen van het lid Verhoeven.

Voortman