Kamerstuk 33000-XIII-45

Motie Dijkgraaf/Dijksma over Technologische Topinstituten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 3 november 2011
Indiener(s): Sharon Dijksma (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-45.html
ID: 33000-XIII-45

63,3 %
36,7 %

D66

SGP

CU

GL

PvdD

CDA

PVV

SP

PvdA

VVD


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN DIJKSMA

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Fonds Economische Structuurversterking is opgeheven en de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten wordt afgebouwd;

overwegende, dat de Technologische Topinstituten een belangrijke schakel zijn tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en goed functioneren;

verzoekt de regering te waarborgen dat de financiële bijdrage voor Technologische Topinstituten ook in 2013 en 2014 op peil blijft, zodat effectief functioneren van de topinstituten mogelijk blijft, onder voorwaarde dat vanuit het bedrijfsleven voldoende middelen beschikbaar gesteld worden en hun prestaties positief beoordeeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Dijksma