Kamerstuk 33000-XIII-174

Motie Snijder-Hazelhoff/Koopmans over digestaat als kunstmestvervanger

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 22 maart 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-174.html
ID: 33000-XIII-174

98,7 %
1,3 %

PVV

PvdA

SGP

GL

D66

Brinkman

SP

CDA

CU

VVD

PvdD


Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU-Commissarissen van Landbouw (Ciolos), Klimaatbescherming (Hedegaard) en Biodiversiteit (Potocnik) zijn overeengekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroenen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en milieu;

overwegende dat in het overkoepelend kader Europees grondstoffenbeleid en stimulering van bronefficiëntie een essentiële rol spelen en een kringloopgedachte wordt voorgestaan in plaats van een «end of pipe»-oplossing;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te bewegen goedkeuring te verlenen aan mineralenconcentraten (digestaat) als kunstmestvervanger per 2013 als permanente voorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Koopmans