Kamerstuk 33000-XIII-158

Gew motie Schouten c.s. (t.v.v. 33000 XIII, nr. 44)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 22 december 2011
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Carola Schouten (CU), Bruno Braakhuis (GL), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-158.html
ID: 33000-XIII-158

Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet bedrijven niet langer in aanmerking laat komen voor publiek-private samenwerking in ontwikkelingslanden, wanneer zij niet voldoen aan de nieuwe OESO-richtlijnen;

overwegende, dat de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen van toepassing zijn op de gehele toeleveringsketen en onder meer eisen dat kinder- en slavenarbeid wordt uitgesloten en een leefbaar loon wordt betaald;

overwegende, dat de OESO-richtlijnen een due diligence proces voorschrijven, waarbij de invloed van bedrijfsactiviteiten op onder meer mensenrechten wordt gemeten en bij hoge risicoketens en hoge risicolanden intensievere controle kan worden geeist;

verzoekt de regering van bedrijven die gebruikmaken van het financieel buitenlandinstrumentarium of meegaan op handelsmissies, te eisen dat zij voldoen aan de hernieuwde OESO-richtlijnen en dit inzichtelijk te laten maken door een due diligence proces uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Braakhuis

Gesthuizen

Voordewind