Kamerstuk 33000-VIII-72

Amendement van de leden Van der Ham en Elias ter vervanging van nr. 67 over de digitale topschool

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Ton Elias (VVD), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-72.html
ID: 33000-VIII-72

74,7 %
25,3 %

VVD

D66

PVV

PvdA

PvdD

CDA

SGP

SP

CU

GL


Nr. 72 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ELIAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 671

Ontvangen 1 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 60 (x € 1 000).

II

In artikel 03 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 60 (x € 1 000).

Toelichting

Door middel van dit amendement willen de indieners € 60 000 toewijzen aan de Digitale Topschool; een initiatief in het basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De indieners vinden dekking voor dit amendement door binnen de gereserveerde subsidies voor Kennisnet en SLO ieder € 30 000 te reserveren voor de Digitale Topschool.

Van der Ham

Elias