Kamerstuk 33000-VIII-56

Amendement van het lid Van der Ham over het ondersteunen van GayStraightAlliances

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 25 november 2011
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-56.html
ID: 33000-VIII-56

44,7 %
55,3 %

PvdA

PVV

CDA

CU

PvdD

GL

SGP

D66

VVD

SP


Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 25 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 250 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de bezuinigingen op de versterking van het homovriendelijke klimaat op scholen terug te draaien en de kabinetsambitie op dit punt te voorzien van een passend budget. Uit onderzoek blijkt dat een op de twee leerlingen de middelbare school geen veilige plek vindt om «uit de kast te komen», de helft van de homojongeren wel eens zelfmoord heeft overwogen en driekwart van de homojongeren wordt gepest of in elkaar geslagen.

De investering is bestemd voor de ondersteuning van GayStraightAlliances (GSA’s) die leerlingen in staat stellen om homovijandigheid op school zelf aan te pakken. Onderzoek laat zien dat GSA’s in sterke mate bijdragen aan een homovriendelijker schoolklimaat en aan het gevoel van veiligheid van homoscholieren. Er zijn momenteel 150 middelbare scholen in Nederland met een GSA. Het kabinet is voornemens om het aantal GSA’s uit te breiden naar 300 scholen. Een passend budget ontbreekt echter, omdat de huidige financiering via het amendement Van der Ham (32 123 VIII 48) niet wordt voortgezet en voor meer GSA’s meer middelen nodig zijn. Dekking voor dit amendement is gevonden in de gelden voor het programma «Veiligheid op School».

Van der Ham