Gepubliceerd: 21 november 2011
Indiener(s): Jack Biskop (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-38.html
ID: 33000-VIII-38

63,3 %
36,7 %

D66

SGP

CDA

PvdA

PvdD

PVV

SP

GL

CU

VVD


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID BISKOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is dat de regering zich inzet voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap;

constaterende, dat het innovatiecentrum Syntens namens de overheid innovatie stimuleert en daarmee welvaart en welzijn in Nederland bevordert;

verzoekt de regering in overleg te gaan met Syntens over de vraag of zij zich ook kunnen toeleggen op en adviseren over cultureel ondernemerschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop