Kamerstuk 33000-VIII-148

Amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 66 over materiële bekostiging in het primair onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 19 december 2011
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-148.html
ID: 33000-VIII-148

14,7 %
85,3 %

SP

PvdD

VVD

CU

PvdA

PVV

CDA

D66

SGP

GL


Nr. 148 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 661

Ontvangen 19 december 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 01 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

II

In artikel 03 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement investeert de indiener een deel van de opbrengsten van het schrappen van de «gratis» schoolboeken (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 VIII, nr. 65) in de jaarlijkse indicatie van de materiële bekostiging van scholen.

Om goede leraren in staat te stellen goed onderwijs te geven is het van belang dat scholen in primair en voortgezet onderwijs voldoende kunnen investeren in nieuwe onderwijsleerpakketten, apparatuur en inventaris. Op dit moment onderinvesteren scholen in het primair onderwijs ruim € 80 miljoen, zo blijkt uit onderzoek van IOO over materiële bekostiging in het primair onderwijs. Door een jaarlijkse indicatie van het bedrag voor materiële bekostiging in de wet op te nemen beoogt de indiener scholen in staat te stellen de kwaliteit van leerpakketten, apparatuur en inventaris op peil te houden of te verbeteren.

Van der Ham