Kamerstuk 33000-VIII-147

Evaluatie financiering regionale publieke media-instellingen 2009-2011

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 9 december 2011
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-147.html
ID: 33000-VIII-147

Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2011

Op 25 november stuurde ik uw Kamer de Mediabegrotingsbrief 2012 (Kamerstuk 33 000 VIII, nr. 59). In paragraaf 3.3, Regionale omroep, ben ik reeds kort ingegaan op de conclusies van de evaluatie van de financiering van de regionale publieke media-instellingen 2009–2011. Inmiddels heb ik het definitieve rapport van het Commissariaat voor de Media ontvangen. Ik stuur u het rapport bijgaand toe1.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart