Kamerstuk 32862-52

Beantwoording mondelinge vragen Basisnet goederenvervoer over de Hanzelijn

Dossier: Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Gepubliceerd: 2 oktober 2012
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: economie natuur en milieu stoffen transport
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32862-52.html
ID: 32862-52

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2012

Tijdens het overleg met uw Kamer over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet, 32862) op 14 juni 2012 (Handelingen II, 2011/12, nr. 96, item 11, blz 61–77) heeft mevrouw Wiegman-Meppelink enkele vragen gesteld over het goederenvervoer over de Hanzelijn. Zoals tijdens het overleg toegezegd (Handelingen TK 2011/2012, 96, blz. 96-11-73) stuur ik u hierbij mijn beantwoording van die mondeling gestelde vragen.

vraag 1

Is met het beoogde aantal extra reizigerstreinen en reistijden, in combinatie met kort volgen, op de OV SAAL-corridor überhaupt goederenvervoer mogelijk via de Hanzelijn, zolang er geen spoorverdubbeling is gerealiseerd in Almere?

antwoord 1

Ja. Ik heb in 2010 en in 2011 twee tracébesluiten vastgesteld voor de korte termijn maatregelen OV SAAL op de Zuidtak in Amsterdam en op de Flevolijn. Zodra deze korte termijn maatregelen zijn gerealiseerd (de verwachting is december 2016), is één goederenpad per uur per richting over de Flevolijn mogelijk; ook de Hanzelijn is ingericht op een goederenpad per uur per richting. Bij de korte termijn maatregelen in de OV SAAL-corridor is geen spoorverdubbeling in Almere opgenomen.

vraag 2

Is de routering van al het goederenvervoer via de Hanzelijn nog steeds randvoorwaarde voor het OV SAAL-project?

antwoord 2

Goederenvervoerders zijn vrij in het kiezen van hun route. Na realisatie van het project OV SAAL KT (korte termijn maatregelen) zal met name voor goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en Noord-Nederland de routering

via de Flevo- en Hanzelijn aantrekkelijk zijn, omdat deze route korter is dan via de Gooi- en Veluwelijn. Daarmee vervalt de mogelijkheid van goederenvervoer via de Gooi- en de Veluwelijn overigens niet en kan het zijn dat er goederentreinen via deze laatste route blijven rijden.

vraag 3

Wat is de uiterste datum voor doorvoering van de verplaatsing van de Veluwelijn naar de Hanzelijn?

antwoord 3

Vanaf 2017, als de capaciteit van de Flevo- en Hanzelijn ruimte biedt voor een goederenpad per uur per richting, wordt een verschuiving van het goederenvervoer van de Gooi- en Veluwelijn naar de Flevo-en Hanzelijn verwacht. Tot die tijd zal er sprake zijn van incidenteel goederenvervoer over Flevo- en Hanzelijn.

Ik vertrouw erop hiermee de mondelinge vragen van mevrouw Wiegman-Meppelink beantwoord te hebben.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus