Gepubliceerd: 26 februari 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32665-1.html
ID: 32665-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 26 februari 2011

Beatrix