Kamerstuk 32603-11

Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake het niet instemmen met het ontwerpbesluit houdende inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en meststoffenwet

Dossier: Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens)

Gepubliceerd: 12 april 2012
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-11.html
ID: 32603-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2012

Op 4 april 2012 is ter Griffie het ontwerp van het koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Landbouwwet en Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) ontvangen om deze wet inwerking te laten treden met ingang van 1 januari 2013 (Kamerstuk 32 603, nr. 10).

Op grond van artikel III, tweede lid, van de wet houdende wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken gegevens) is dit ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal overlegd.

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het ontwerp van het koninklijk besluit besproken in haar procedurevergadering d.d. 12 april 2012. De commissie is van mening dat op dit moment de Kamer nog niet kan oordelen of de Dienst Regelingen, belast met de uitvoering van de wetswijziging, inmiddels voldoende in staat is om deze wetswijziging op een goede wijze uit te voeren.

De commissie wil in ieder geval eerst de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de uitvoering van de adviezen uit het rapport «DR tot uw dienst» van de heren Blauw en Korff en de uitwerking daarvan op de eindgebruikers afwachten.

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt de Kamer daarom voor niet in te stemmen met het ontwerp van het koninklijk besluit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Van der Ham

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Franke