40,0 %
60,0 %

CU

SP

SGP

CDA

D66

PVV

PvdD

PvdA

VVD

GL


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 2 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voortijdig schoolverlaten vaak een vervolg is op veelvuldig ongeoorloofd schoolverzuim;

overwegende, dat dit ongeoorloofde schoolverzuim ernstige vormen kan aannemen doordat het in de omgeving van de betrokken jongeren niet wordt gesignaleerd;

voorts overwegende, dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanspreken van leerlingen op hun ongeoorloofd schoolverzuim;

constaterende, dat het op dit moment niet gebruikelijk is om ouders bij schoolverzuim te betrekken als jongeren 18 jaar of ouder zijn;

van mening, dat ongeacht de leeftijd ouders een zorgplicht hebben en als direct betrokkenen van invloed kunnen zijn op het verzuimgedrag van hun kinderen;

verzoekt de regering om er bij scholen op aan te dringen dat ouders/verzorgers binnen 24 uur ervan melding wordt gemaakt als hun kind zonder opgaaf van redenen niet op school is verschenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik