100,0 %
0,0 %

PvdD

D66

VVD

CU

SP

SGP

PVV

PvdA

CDA

GL


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN ÇELIK EN ELIAS

Voorgesteld 2 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat lesuitval op scholen leerlingen kan demotiveren en kan bijdragen tot voortijdig schoolverlaten;

overwegende, dat lesuitval ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs en het leerrecht van kinderen ondermijnt;

constaterende, dat scholen niet altijd alles ondernemen om lesuitval te voorkomen door bijvoorbeeld zo snel mogelijk vervangende docenten in te schakelen;

verzoekt de regering om maatregelen te treffen om scholen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en de lesuitval op scholen tegen te gaan en hierbij sanctiemiddelen niet uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik

Elias