Kamerstuk 32123-XVIII-39

Motie Dijsselbloem over wetgeving teneinde segregatie in het onderwijs aan te pakken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 25 november 2009
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-39.html
ID: 32123-XVIII-39

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 39
MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeerakkoord aankondigt, sterk in te zetten op de bestrijding van segregatie in het onderwijs;

constaterende, dat daarin ook wetgeving ten aanzien van de aanmelding bij scholen werd aangekondigd;

constaterende, dat in dit kader een reeks lokale proefprojecten loopt;

overwegende, dat nog in deze kabinetsperiode verdere stappen moeten worden gezet;

verzoekt de regering in 2010, lerende van de lopende lokale aanpak, wetgeving bij de Kamer in te dienen teneinde de segregatie in het onderwijs aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem