Kamerstuk 32123-XVIII-23

Openbaarmaking van het onderzoeksrapport “Gezichtssluiers: Draagsters en Debatten”

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-23.html
ID: 32123-XVIII-23

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 23
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2009

Naar aanleiding van het verzoek van uw commissie WWI d.d. 8 oktober 2009 doe ik u hierbij het onderzoeksrapport «Gezichtssluiers: Draagsters en Debatten» toekomen.1 Dit rapport is op 23 juni 2009 reeds gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer (kamerstuk 31 700 XVIII, nr. 91).

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.