Kamerstuk 32123-XVIII-17

Motie-Van der Burg c.s. over niet afschaffen van de BEW totdat de brede heroverweging gereed is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 28 oktober 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Ineke van Gent (GL), Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-17.html
ID: 32123-XVIII-17

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 17
MOTIE VAN HET LID VAN DER BURG C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering het voornemen heeft geuit de succesvolle Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) per 1 januari 2012 af te schaffen of zo veel eerder als het gereserveerde budget op is;

verzoekt de regering totdat de brede heroverweging gereed is geen onomkeerbaar besluit te nemen over het afschaffen van de Wet bevordering eigenwoningbezit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Van Gent

Van der Ham