Kamerstuk 32123-XIII-59

OESO Economic Survey Nederland 2010

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 16 juni 2010
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-59.html
ID: 32123-XIII-59

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2010

Hierbij bied ik u het rapport van de OESO aan genaamd: Economic Surveys: Netherlands 2010, gepubliceerd op 16 juni 2010.1 De OESO voert per land elke twee jaar een structurele missie uit. Dit rapport bevat het resultaat van deze missie met een analyse en beleidsaanbevelingen voor de economie.

Mobiliteit in brede zin is het overkoepelende thema van het rapport, waarin de OESO deze keer heeft gekeken naar de arbeidsmarkt, de woningmarkt, fysieke mobiliteit en de tweede pijler pensioenen. Het rapport gaat verder in op de macro-economische situatie, waarin onder andere de crisis, de overheidsfinanciën en de financiële sector aan bod komen.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven