Kamerstuk 32123-XIII-56

Jaarverslag 2009 Staatstoezicht op de Mijnen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 20 mei 2010
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-56.html
ID: 32123-XIII-56

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2010

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2009 van het Staatstoezicht op de Mijnen aan.1

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de inspectiedienst die onder mijn verantwoordelijkheid toezicht houdt op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen en transporteren van delfstoffen, het opslaan van stoffen en het winnen van aardwarmte.

Het jaarverslag geeft een beeld van het uitgevoerde toezicht door SodM, de samenwerking van SodM met andere toezichthouders nationaal en internationaal en het presteren van SodM.

Graag verwijs ik u voor meer informatie ook naar de website van SodM, www.sodm.nl.

De minister van Economische Zaken,

J. A. van der Hoeve