Kamerstuk 32123-XIII-15

Motie Gesthuizen en Vendrik over de rol van de aanbestedingsdesk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-15.html
ID: 32123-XIII-15

22,7 %
77,3 %

GL

PvdD

SGP

Lid-Verdonk

PVV

PvdA

SP

CDA

VVD

CU

D66


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 15
MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VENDRIK

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de toekomstige aanbestedingsdesk een belangrijke rol dient te vervullen bij het voorkomen en oplossen van problemen in de aanbestedingspraktijk;

van mening, dat er duidelijkheid dient te bestaan over hoe met klachten welke binnenkomen bij de desk, wordt omgegaan;

verzoekt de regering de verplichting vast te leggen voor de desk om klachten te melden bij ofwel de gemeenteraad, ofwel Provinciale Staten ofwel de vaste Tweede Kamercommissie welke belast is met het controleren van de voor de aanbestedende dienst over welke een klacht is binnengekomen verantwoordelijke bewindspersoon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Vendrik