Kamerstuk 32123-VIII-91

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 25 november 2009
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-91.html
ID: 32123-VIII-91

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 91
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2009

Uw Kamer heeft mij 18 november 2009 gevraagd per brief te reageren op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma, 32 123 VIII, nr. 20. De motie stelt dat er geen taboes mogen bestaan bij de brede heroverwegingen en vraagt de regering de cultuurbegroting in de brede heroverweging mee te nemen.

De reactie van de regering is de volgende.

Het kabinet heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen met de Kamer van gedachten gewisseld over de brede heroverwegingen en de terreinen die in de brede heroverweging zijn betrokken.

Het kabinet heeft niet het voornemen de taakopdrachten aan de onlangs ingestelde werkgroepen te wijzigen, noch te beperken noch uit te breiden.

Onverkort geldt echter wat de regering uw Kamer schreef in de brief van de minister-president en de beide vice-premiers van 4 november 2009 (Kamerstuk 32 123, nr. 40): onderwerpen die niet aan de orde komen in de taakopdrachten van de brede heroverwegingen zijn niet gevrijwaard van ombuigingen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk