Kamerstuk 32123-VIII-57

Motie Van der Ham/Dibi over uitwerken van de voorstellen van de KNAW

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-57.html
ID: 32123-VIII-57

25,5 %
74,5 %

D66

SP

SGP

GL

PvdA

CDA

PvdD

Verdonk

PVV

CU

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 57
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIBI

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het KNAW twee voorstellen heeft gedaan voor het realiseren van meer structurele investeringen in kennis vanuit het FES;

van mening, dat structurele investeringen in kennis van groot belang zijn voor het verwezenlijken van de ambities zoals neergelegd in de motie-Hamer;

verzoekt de regering de voorstellen van de KNAW uit te werken en ter behandeling in het voorjaar van 2010 aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dibi