Kamerstuk 32123-VIII-55

Motie Pechtold over de inzet van universitair afgestudeerden als leraar in achterstandswijken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-55.html
ID: 32123-VIII-55

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 55
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een belangrijk deel van het succes van het Engelse programma «Teach First» is gelegen in het feit dat universitaire studenten na het afronden van hun opleiding worden ingezet als leraren in achterstandswijken;

verzoekt de regering het programma «Eerst de Klas» op dezelfde wijze als het Engelse voorbeeld te richten op het inzetten van universitair afgestudeerden als leraar in achterstandswijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold