Kamerstuk 32123-VIII-50

Motie Dibi/Pechtold over een plan van aanpak voor vermindering werkdruk in het onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Tofik Dibi (GL), Alexander Pechtold (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-50.html
ID: 32123-VIII-50

31,5 %
68,5 %

PvdA

VVD

CDA

Verdonk

SGP

PvdD

SP

PVV

GL

CU

D66


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 50
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN PECHTOLD

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar vermindering van de werkdruk in het onderwijs;

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak vermindering werkdruk in het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Pechtold