Kamerstuk 32123-VIII-49

Motie Dibi/Pechtold over randvoorwaarden voor de voorstellen van de werkgroep productiviteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-49.html
ID: 32123-VIII-49

25,5 %
74,5 %

SGP

D66

PVV

SP

Verdonk

VVD

PvdD

CU

CDA

PvdA

GL


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 49
MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN PECHTOLD

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een ambtelijke werkgroep productiviteit onderwijs is gevraagd beleidsvarianten te ontwikkelen waarmee structureel 20% wordt bespaard op de uitgaven;

van mening, dat de voorstellen die worden gedaan niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van het onderwijs;

verzoekt de regering de ambtelijke werkgroep productiviteit onderwijs als randvoorwaarden mee te geven dat de ontwikkelde beleidsvarianten er niet toe mogen leiden dat de klassen groter worden, de begeleidingstijd en werkdruk voor leraren verslechteren en er meer onbevoegde docenten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Pechtold