Kamerstuk 32123-VIII-46

Motie De Mos over het hijsen van de vlag op elke Nederlandse school

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Richard de Mos (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-46.html
ID: 32123-VIII-46

6,0 %
94,0 %

CU

SP

PVV

PvdD

D66

VVD

CDA

PvdA

SGP

Verdonk

GL


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 46
MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onze nationale driekleur het symbool is van onze gedeelde normen, waarden, instituties en geschiedenis;

overwegende, dat dit alles bij uitstek moet worden uitgedragen in het Nederlandse onderwijs;

overwegende, dat voor het Nederlandse onderwijs elke dag de vlag uit moet;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat op elke Nederlandse school onze vlag wordt gehesen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos