Kamerstuk 32123-VIII-45

Motie De Mos over het overgrote deel van de curricula van lerarenopleidingen laten bestaan uit vakinhoud

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Richard de Mos (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-45.html
ID: 32123-VIII-45

28,2 %
71,8 %

PvdA

GL

SGP

Verdonk

SP

CDA

D66

PvdD

VVD

CU

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 45
MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bijna de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vindt dat hun opleiding hen niet goed heeft voorbereid op hun werk;

constaterende, dat de opleiding tot leraar basisonderwijs voor slechts 35% uit vakinhoud bestaat;

overwegende, dat kennisoverdracht in lerarenopleidingen centraal dient te staan;

overwegende, dat dit de kwaliteit ten goede komt;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat het overgrote deel van de curricula van lerarenopleidingen bestaat uit vakinhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos