Kamerstuk 32123-VIII-36

Motie Jasper van Dijk over opheffen van de werkgroepen "productiviteit onderwijs" en "hoger onderwijs"

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-36.html
ID: 32123-VIII-36

25,5 %
74,5 %

VVD

D66

PVV

CDA

PvdA

SP

SGP

GL

Verdonk

CU

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 36
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering in het kader van de brede heroverwegingen ambtelijke werkgroepen heeft ingesteld die onder andere de opdracht hebben om de uitgaven voor onderwijs met 20% te verlagen;

van mening, dat een verlaging van 20% van de uitgaven aan onderwijs rampzalig is;

verzoekt de regering de werkgroepen «productiviteit onderwijs» en «hoger onderwijs» op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk