Kamerstuk 32123-VIII-34

Uitstelbrief inzake toezegging Islamitisch College te Amsterdam

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 9 november 2009
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-34.html
ID: 32123-VIII-34

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 34
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2009

In mijn brief van 26 juni 2009 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 205) heb ik u gemeld dat het inspectierapport en de beleidsreactie daarop medio oktober 2009 naar de Kamer wordt verstuurd. Helaas is het inspectierapport later dan gepland vastgesteld, waardoor verzending in oktober niet mogelijk was.

De verzending aan de Kamer van het vastgestelde rapport en de beleidsreactie daarop zal uiterlijk eind november 2009 plaatsvinden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart