Kamerstuk 32123-VIII-24

Motie Peters over het schrappen van het thema volkscultuur als beleidsthema

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 2 november 2009
Indiener(s): Mariko Peters (GL)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-24.html
ID: 32123-VIII-24

14,0 %
86,0 %

PvdA

VVD

SP

PVV

GL

Verdonk

PvdD

CDA

CU

SGP

D66


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 24
MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de volkscultuur bloeit, maar dat nog steeds onduidelijk is wat de overheid beleidsmatig ermee aan kan;

verzoekt de regering het thema «volkscultuur» als beleidsthema te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters