Kamerstuk 32123-VIII-152

Uitstelbrief consumenteninvloed op de kabel

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 2 september 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-152.html
ID: 32123-VIII-152

Nr. 152 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2010

Tijdens het wetgevingsoverleg inzake de mediabegroting 2010 (32 123 VIII, nr. 93) is uw Kamer toegezegd dat voor de zomer een wetsvoorstel inzake consumenteninvloed op de kabel bij de Kamer zal worden ingediend. Tevens is u toegezegd uw Kamer te informeren over de wijze waarop de onafhankelijkheid van klantenraden gegarandeerd wordt.

Hierbij deel ik u mede dat de gecommuniceerde planning helaas niet haalbaar is. Reden hiervoor is dat de vorige Kamer het onderwerp controversioneel heeft verklaard en de demissionaire status van het huidige kabinet. Ambtelijk is intussen wel verder gewerkt aan het opstellen van een wetsvoorstel, waarin ook waarborgen worden opgenomen voor de onafhankelijkheid van klantenraden. Het is aan een volgend kabinet om te besluiten of en wanneer het voorstel bij uw Kamer wordt ingediend.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart