Gepubliceerd: 11 augustus 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-151.html
ID: 32123-VIII-151

Nr. 151 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2010

In antwoord op uw brief van 24 juni bericht ik u dat de beleidsreactie op het besteladvies archieven, dat de Raad voor Cultuur op 27 april dit jaar uitbracht, onderdeel zal zijn van de nog op te stellen bredere visie op het archiefbestel. Daar deze visie nieuw beleid betreft, zal deze worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van mijn ambtsopvolger in een nieuw kabinet.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart