Gepubliceerd: 8 juli 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-143.html
ID: 32123-VIII-143

Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2010

In de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2008–2009 (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 122) heb ik aangekondigd dat ik het Examenverslag 2009 en mijn beleidsreactie daarop naar verwachting vóór het zomerreces 2010 naar de Tweede Kamer zal sturen. Aangezien de Inspectie van het Onderwijs het Examenverslag 2009 niet eerder oplevert dan in augustus 2010, zal ik dit verslag vergezeld van mijn beleidsreactie in september 2010 aanbieden.

Tevens laat ik u weten dat ik de toezegging die ik heb gedaan in het algemeen overleg mbo van 4 november 2009 (kamerstuk 31 524, nr. 35) zal afdoen zodra ik het advies van de Commissie Onderwijs en Besturing BVE heb ontvangen. De toezegging betreft informatie over hoe vanuit het mbo en het bedrijfsleven wordt geoordeeld over de uitvoerbaarheid van examens.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart