Gepubliceerd: 1 april 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-120.html
ID: 32123-VIII-120

Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2010

Tijdens een Algemeen Overleg van 3 februari 2010 is (Kamerstuk 31 293, nr. 71) de toezegging gedaan de Tweede Kamer te informeren over de ontwikkelingen rondom de basisschool As Siddieq.

De Inspectie van het Onderwijs heeft met As Siddieq de afspraak gemaakt dat de school uiterlijk 1 maart 2010 dient te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van burgerschap. Omdat de school eerdere afspraken hierover niet heeft gerealiseerd is de bekostiging van As Siddieq in oktober 2009 gedeeltelijk opgeschort. Hierbij is aangegeven dat de bekostiging wordt hervat indien de school per 1 maart 2010 aan de wettelijke eisen voldoet.

Op 25 maart 2010 heb ik een ambtsbericht ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs over het burgerschapsonderwijs bij As Siddieq. Op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd op 1, 2 en 4 maart stelt de inspectie vast dat As Siddieq aan de wettelijke eisen ten aanzien van burgerschap voldoet. Op basis van deze bevinding is de bekostigingssanctie ingetrokken en de bekostiging hervat.

Het is van belang dat As Siddieq de gerealiseerde verbetering op het gebied van burgerschapsonderwijs vasthoudt, zodat nieuwe bekostigingssancties achterwege kunnen blijven. Daarbij moet As Siddieq, vanwege de zwakke kwaliteit van het onderwijs, ook op andere onderdelen van het onderwijs nog verbetering realiseren. De inspectie zal als onderdeel van het toezicht op deze kwaliteitsverbetering ook toezien op de structurele verankering van het burgerschapsonderwijs.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A. Rouvoet