Kamerstuk 32123-VIII-113

Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 februari 2010
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-113.html
ID: 32123-VIII-113

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 113
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2010

Naar aanleiding van de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. (Kamerstukken 2009–2010, 32 123 VIII, nr. 43) is toegezegd te komen met een brief over de school van de toekomst.

Hierbij deel ik u mede dat de door mij gecommuniceerde planning helaas niet haalbaar is aangezien de brief langs de ministerraad moet worden geleid.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma