Kamerstuk 31700-VIII-19

Motie Van Leeuwen over het afzien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 27 oktober 2008
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-19.html
ID: 31700-VIII-19

22,7 %
77,3 %

D66

CDA

PvdD

CU

PvdA

SP

Verdonk

GL

PVV

VVD

SGP


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 19
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur een niet aflatende aandacht verdient;

van mening, dat de generieke korting en verhoging van eigen inkomsten onterecht gekoppeld worden aan het verbreden van het maatschappelijk draagvlak;

constaterende, dat het huidige financieel-economische klimaat negatieve gevolgen kan hebben voor de cultuursector;

verzoekt de regering af te zien van de voorgestelde generieke korting en de verhoging van eigen inkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen