Kamerstuk 31322-351

Verslag van een algemeen overleg

Kinderopvang

Gepubliceerd: 19 april 2018
Indiener(s): Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-351.html
ID: 31322-351

Nr. 351 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 19 april 2018

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over:

  • de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 12 juli 2017 over uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. 336);

  • de brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President d.d. 22 augustus 2017 met een reactie op het advies van de Gezondheidsraad «Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie» (Kamerstuk 32 793, nr. 275);

  • de verzamelbrief november 2017 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 28 november 2017 over kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 341);

  • de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 november 2017 over de voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 340);

  • de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 29 januari 2018 met de beantwoording vragen commissie over de voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 343);

  • de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 23 februari 2018 over de inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 345);

  • de verzamelbrief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 8 maart 2018 over kinderopvang (Kamerstuk 31 322, nr. 346).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

De voorzitter van de commissie, Rog

De griffier van de commissie, Esmeijer

Voorzitter: Rog

Griffier: Kraaijenoord

Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Gijs van Dijk, Kwint, Nijkerken-de Haan, Peters, Raemakers, Rog en Westerveld,

en mevrouw Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanvang 14.33 uur.

De voorzitter:

Ik open deze vergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderwerp kinderopvang, maar met de mededeling dat wij, door het ernstige incident dat vandaag heeft plaatsgevonden in de plenaire zaal, het gevoel hebben dat dit niet het geschikte moment is om over dit onderwerp de degens te kruisen. Wij stellen dit AO dus tot nader order uit. Veel dank voor alle belangstelling. Het is vervelend, vooral voor de mensen die de moeite hebben genomen naar dit debat te komen, maar zowel de collega's als de Staatssecretaris hebben aangegeven zich hier senang bij te voelen. Dat geldt ook voor de Voorzitter. Dus voor zover deze vergadering geopend is, sluit ik haar. Wij verdagen haar naar een nader te bepalen tijdstip. U hoort daar nog van. Dank u wel.

Sluiting 14.34 uur.