Gepubliceerd: 22 april 2010
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30511-36.html
ID: 30511-36

99,3 %
0,0 %

CDA

SGP

SP

Verdonk

PvdD

CU

GL

PVV

VVD

D66

PvdA


Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het in bepaalde gevallen wenselijk zou kunnen zijn om plegers van misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen te verbieden nog langer dieren te houden;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor wetswijziging die het mogelijk maken om een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel op te leggen bij herhaaldelijk overtreden van de wetgeving tegen dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham