Gepubliceerd: 7 september 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: bestuur financiƫn inkomensbeleid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30426-6.html
ID: 30426-6
Origineel: 30426-2

30 426
Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging van de ministers, de minister-president en de staatssecretarissen

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 september 2006

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt «€ 12 248, 68» vervangen door: € 12 493,65.

Toelichting

In het wetsvoorstel is voor de verhoging van de bezoldiging van de ministers met 30% uitgegaan van de bezoldiging per 1 mei 2003, zijnde € 9 422,06. Inmiddels is naar analogie van de salariswijzigingen van het rijkspersoneel dit bedrag per 1 januari 2006 met 2% verhoogd tot € 9 610,50. Dit aangepaste salarisbedrag wordt vervolgens met 30% verhoogd tot € 12 493,65.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes